Населба Градска четврт Блок Година/План
  Центар Буњаковец 2 b09 1990 2012 2020
НЕМА ТАКВИ ПОВРШИНИ