Населба Градска четврт Блок Година/План
  Центар Дебар Маало 2 24 1990 2012 2020
НЕМА ТАКВИ ПОВРШИНИ