Населба Градска четврт Блок Година/План
  Центар Дебар Маало 2 16 1990 2012 2020
НЕМА ТАКВИ ПОВРШИНИ